Z-16/2023 – Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy w systemie abonamentowym dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy 150 kWp każda, na terenie ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie

27 marca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki (4-7) do SWZ
PFU, wyrys, wypis, warunki przyłączenia

Loading