Historia naszego przedsiębiorstwa to jednocześnie historia rozwoju ciepłownictwa w Stargardzie.

W 2017 roku firma obchodziła jubileusz 60-lecia powstania w Stargardzie Szczecińskim.

Powstanie i rozwój usług ciepłowniczych w tak zorganizowanej formie, jaką jest nasze przedsiębiorstwo wiąże się ściśle z odbudową ze zniszczeń wojennych i rozwojem naszego miasta.

W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność z normą  ISO 9001:2000 funkcjonującego w spółce systemu zarządzania jakością. Certyfikaty jakości przyznała nam firma Lloyd’s Register Quality Assurance – Polska. W kolejnych latach tej firmie spółka PEC poddawała ocenie swój system zarządzania jakością. Wraz  z upływem ważności obowiązywania  normy PN-EN ISO 9001:2009, spółka PEC nie wdrożyła wymagań nowej normy pozostając z systemem zarządzania jakością opartym na dotychczasowych zasadach i aktualizowanym według potrzeb.

W 2005 roku PEC Sp. z o.o. została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Kapituła konkursu ZNJ doceniła zdolność spółki PEC Stargard do utrzymywania wysokich standardów jakościowych w odniesieniu do rosnącej konkurencji, nieprzewidywalnego rynku i nowości technologicznych.

Kalendarium ciepłownictwa w Stargardzie

ROK 1957

Powstanie osiedla 1000-lecia

1957

Powstanie pierwszego osiedla mieszkaniowego im „1000-lecia” a wraz z nim pierwszej kotłowni miejskiej z kotłami 5x Eca IV oraz infrastruktury ciepłowniczej.

ROK 1962

Powstanie osiedla Stare Miasto

1962

Odbudowa osiedla „Stare Miasto” i budowa kotłowni przy ul. Łokietka 1 z kotłami 6x ESKA i przy ul. Pocztowej 3 z kotłami 4x WCO-80.

ROK 1967

Nowa kotłownia

1967

Przekazanie do eksploatacji kotłowni wysokotemperaturowej przy ul. Prządki 1 z kotłami 4x WLM 2,5.

ROK 1975

Przekazanie infrastruktury

1975

Przekazanie całej infrastruktury ciepłowniczej wraz z kotłowniami Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie. Uruchomienie centralnej ciepłowni, w pełni zmechanizowanej z kotłami 1x WR-5 i 4x WR-10 przy ul. Cieplnej 4 dostarczającej ciepło mieszkańcom największego w mieście osiedla „Zachód”.

ROK 1989

Rozbudowa ciepłowni

1989

Zakończenie rozbudowy ciepłowni o dwa kotły WR-25 i jeden kocioł WR-10.Rozbudowa sieci cieplnej w kierunku osiedli „Stare Miasto” i „Pyrzyckie”.

ROK 1992

Utworzenie PEC

1992

Utworzenie zarządzeniem wojewody szczecińskiego w ramach podziału WPEC w Szczecinie samodzielnego – stanowiącego własność miasta – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie Szczecińskim. Rozpoczęcie działalności z dniem 1 sierpnia 1992 roku.

ROK 1997

Przekształcenie w Sp. z o.o

1997

Z dniem 1 lipca na mocy uchwały Zarządu Miasta następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy-miasta Stargardu Szczecińskiego. Do dziś miasto posiada 100 % udziałów w spółce.

ROK 2000

Uzyskanie certyfikatu jakości

2000

Z dniem 5.10 spółka PEC uzyskała certyfikat jakości na zgodność z ISO 9002: 1994 firmy LRQA.

ROK 2003

System zarządzania jakością

2003

Przebudowano istniejący w spółce PEC system zapewnienia jakości na system zarządzania jakością. Uzyskanie w dniu 30 września certyfikatu firmy Lloyd’s Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność istniejącego w spółce PEC systemu zarządzania jakością z normą PN- EN ISO9001:2001.

ROK 2005

Nagroda Jakości, koncesja na obrót ciepłem

2005

W Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego spółka PEC Stargard otrzymała nominacje w kategorii Inwestor Roku. Spółka PEC Stargard została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 29 kwietnia 2005 roku uzyskało od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót ciepłem.

ROK 2006

PN-ISO 9001:2001

2006

Odnowiono certyfikat sytemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-ISO 9001:2001.

ROK 2009

Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009

2009

Uzyskanie certyfikatu firmy Lloyd’s Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność z nową normą PN-EN ISO 9001:2009 funkcjonującego w spółce PEC systemu zarządzania jakością.

ROK 2011

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

2011

Uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredydacji dla zakładowego laboratorium badawczego, potwierdzajacego spełnienie wymagń normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

ROK 2000-2012

Sprawny System Zarządzania Jakością

2000-2012

Na przestrzeni lat 2000-2012 przeprowadzane audity kontrolne i audity odnowieniowe potwierdzały, że System Zarządzania Jakością, w oparciu o normy z serii ISO 9000 jest w spółce PEC Stargard utrzymywany. We wrześniu 2012 r. otrzymaliśmy już piąty certyfikat firmy Lloyd’s Register Quality Assurance, potwierdzający, że system funkcjonujący w spółce jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

ROK 2012

55-lecie ciepłownictwa w Stargardzie

2012

10 października odbyła się, z udziałem zaproszonych gości i pracowników spółki, uroczystość poświęcona obchodom 55-lecia ciepłownictwa w Stargardzie oraz 20-lecia PEC Stargard.