Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie jest w posiadaniu bocznicy kolejowej odgałęziającej się w stacji Stargard od toru nr 304 rozjazdem 851 w km 176,166 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny. Bocznica służy do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

Przy bocznicy kolejowej znajdują się również obiekty infrastruktury usługowej, które można wynająć.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Tory kolejowe

Regulamin obiektu
PEC Stargard
[pdf | 820KB]

Załącznik nr 1
Plan schematyczny bocznicy kolejowej PEC Stargard
[pdf | 793KB]

Załącznik nr 2
Plan schematyczny urządzeń i sterowania na bocznicy kolejowej PEC Stargard
[pdf | 105KB]

Załącznik nr 3
Wniosek o udostępnienie
[pdf | 40KB]

Załącznik nr 4
Umowa na korzystanie z obiektów
[pdf | 54KB]

Załącznik nr 5
Cennik
[pdf | 36KB]

Opłaty za wynajęcie bocznicy kolejowej PEC Stargard
[pdf | 116 KB]