Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń oraz wystawianych faktur

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że od dnia 09.02.2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rachunków i rozliczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na każdorazową prośbę. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej: pec@pec.stargard.pl

Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących stron umów lub w innej formie potwierdzonej między stronami.

Dodatkowych informacji w zakresie elektronicznych rachunków i rozliczeń udzielamy pod
nr telefonu 91 578 84 38.