Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2021 roku:

I. Struktura paliw:

  • udział energii odnawialnej w systemie ciepłowniczym – 33,1 %
  • udział energii z miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym – 66,9 %

II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej – 0,87

III. Emisja zanieczyszczeń

Rodzaj emisji Emisja [kg] Emisja [kg/GJ]
Dwutlenek węgla 52 746 000,0 70,4
Dwutlenek siarki 142 905,0 0,19
Tlenki azotu 76773,0 0,1
Pyły 19925,0 0,27 x 10-1
Benzo/a/piren 22,0 2,49 x 10-5