Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2022 roku:

I. Struktura paliw:

  • udział energii odnawialnej w systemie ciepłowniczym – 41.7 %
  • udział energii z miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym – 58,3 %

II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej – 0,82

III. Emisja zanieczyszczeń

Rodzaj emisji Emisja [kg] Emisja [kg/GJ]
Dwutlenek węgla 43 020 000.0 63.5
Dwutlenek siarki 130 993.0 0.19
Tlenki azotu 39 490.0 0.06
Pyły 10 218.0 0.15 x 10-1
Benzo/a/piren 25.0 3.69 x 10-5