Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2020 roku:

I. Struktura paliw:

  • udział energii odnawialnej w systemie ciepłowniczym – 31,4 %
  • udział energii z miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym – 68,6 %

II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej – 0,89

III. Emisja zanieczyszczeń

Rodzaj emisji Emisja [kg] Emisja [kg/GJ]
Dwutlenek węgla 46 888 000,0 71,1
Dwutlenek siarki 103 506,0 0,16
Tlenki azotu 69 816,0 0,11
Pyły 15 735,0 0,24 x 10-1
Benzo/a/piren 21,0 3,2 x 10-5