Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2023 roku:

I. Struktura paliw:

  • udział energii odnawialnej w systemie ciepłowniczym – 48.7 %
  • udział energii z miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym – 51,3 %

II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej – 0,83

III. Emisja zanieczyszczeń

Rodzaj emisji Emisja [kg] Emisja [kg/GJ]
Dwutlenek węgla 38 441 000.0 58.5
Dwutlenek siarki 116 012.0 0.18
Tlenki azotu 52 867.0 0.08
Pyły 10 930.0 0.17 x 10-1
Benzo/a/piren 19.0 2.89 x 10-5