Zarząd spółki

Prezes Zarządu - Andrzej Haftman

mgr inż. Andrzej Haftman

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu - Tadeusz Franas

mgr inż. Tadeusz Franas

Wiceprezes Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Wiceprezes Zarządu - Przemysław Łysoń

mgr Przemysław Łysoń

Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomicznych

Zgromadzenie wspólników

Rafał Zając – Prezydent miasta Stargardu

Rada nadzorcza

Marian Ludkiewicz

Piotr Krawczyński

Agnieszka Adamowska-Krenca

Jacek Jurek

Andrzej Molenda