Zarząd spółki

Wiceprezes Zarządu - Tadeusz Franas

Tadeusz Franas

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu - Przemysław Łysoń

Przemysław Łysoń

Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

Zgromadzenie wspólników

Rafał Zając – Prezydent miasta Stargardu

Rada nadzorcza

Marian Ludkiewicz

Piotr Krawczyński

Andrzej Haftman

Jacek Jurek

Andrzej Molenda