O pięknie naszego miasta stanowi zieleń licznych parków i czystość powietrza, którym oddychamy. Polityka jakości PEC Stargard obwarowana jest szeregiem uregulowań i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim zmniejszenie emisji pyłów jest jednym z naczelnych zadań, które sobie stawiamy.

Cel ten jest już od dawna realizowany poprzez zlokalizowanie źródła ciepła dla całego miasta w jednym miejscu oraz likwidację niskowydajnych kotłowni osiedlowych i zakładowych. Kontynuacja centralnego uciepłowienia pozwoliła w okresie ponad 60-letniej działalności wyeliminować z centrum miasta ponad 80 nieekonomicznych kotłowni. W naszej obecnej, nowoczesnej ciepłowni szczególnie dbamy o stan urządzeń odpylających i zachowanie parametrów spalania. Regularnie przeprowadzamy pomiary emisji pyłów, aby minimalizować oddziaływanie na środowisko.

Równocześnie staramy się wpływać na naszych Odbiorców służąc radą i pomocą, by ciepło nie było marnotrawione.

Staramy się wykorzystać ekologiczne źródła ciepła. Do miejskiej sieci ciepłowniczej wprowadzana jest energia odnawialna ze źródła ciepła geotermalnego.

Czyste, niezawodne i bezpieczne ciepło – to troska o naszego Odbiorcę i środowisko naturalne.