Dostawa ciepła

UMOWA
sprzedaży ciepła
[pdf | 41KB]

WNIOSEK ODBIORCY
zamówienie mocy cieplnej
[pdf | 71KB]

UMOWA
na obsługę węzła
[pdf | 325KB]

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
[pdf | 84KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym
[pdf | 83KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła
[pdf | 85KB]

WNIOSEK
o informację o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
[docx | 14KB]

Upoważnienie wnioskodawcy
[pdf | 37KB]

Regulamin do pobrania
[pdf | 188KB]