Przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przesyłanie dokumentów
w formie elektronicznej

[pdf | 649KB]

Oświadczenie o wycofaniu zgody
na przesyłanie dokumentów
w formie elektronicznej

[pdf | 620 KB]

Wniosek o zmianę adresu e-mail
do przesyłania dokumentów
w formie elektronicznej

[pdf | 641 KB]

Dostawa ciepła

UMOWA
sprzedaży ciepła
[pdf | 43KB]

WNIOSEK ODBIORCY
zamówienie mocy cieplnej
[pdf | 71KB]

UMOWA
na obsługę węzła
[pdf | 325KB]

Dezynfekcja termiczna

WNIOSEK
o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
[pdf | 280KB]

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
[pdf | 84KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym
[pdf | 83KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła
[pdf | 85KB]

WNIOSEK
o informację o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
[docx | 14KB]

Upoważnienie wnioskodawcy
[pdf | 37KB]

Regulamin do pobrania
[pdf | 188KB]