Dane za 2022 rok (stan na 31.12.2022 r.)

Ilość kotłowni gazowych

0 szt.

Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej

0 MW

Produkcja energii cieplnej

0 GJ

Ilość spalonego gazu ziemnego

0

Do 31.08.2022 r. PEC Sp. z o.o. prowadziło sprzedaż ciepła z 15 kotłowni gazowych o łącznej mocy 1.81 MW. Od 01.09.2022 r. produkcja ciepła odbywa się tylko z 1 kotłowni gazowej.