Dane za 2023 rok

Ilość kotłowni gazowych

0 szt.

Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej

0 MW

Produkcja energii cieplnej

0 GJ

Ilość spalonego gazu ziemnego

0