Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie

  • NIP: 854-00-11-767

  • REGON: 811118099

  • KRS: 0000117585
    Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

  • Kapitał zakładowy spółki:
    36.442.800 zł

PEC Stargard - biurowiec

Zadzwoń do nas

Pogotowie ciepłownicze

993

(całodobowo)

Obsługa odbiorców

91 578 84 38

Laboratorium

91 578 84 62

Dyspozytor

91 578 84 41

Inne ważne telefony

Główny energetyk

91 578 84 68

Wiceprezes Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych

91 578 84 45

Kierownik Działu Technicznego

91 578 84 44

Kierownik Działu Eksploatacji Ciepłowni

91 578 84 63

Kierownik Działu Eksploatacji Sieci

91 577 02 14

Napisz do nas

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6; e-mail: pec@pec.stargard.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iodo@pec.stargard.pl. Wpisane w formularze dane będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są tutaj.