Pełnomocnik ds. zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji

W PEC funkcję PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI pełni dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iodo@pec.stargard.pl

Pełnomocnik odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.