1. Dostarczanie ciepła do Odbiorcy odbywa się na warunkach określonych w standardach jakościowych prowadzonej działalności przez PEC Sp. z o.o.

2. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawie ciepła, wątpliwości dotyczące wystawionej faktury i ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania przez PEC Sp. z o.o standardów jakościowych obsługi Odbiorców prosimy o zgłaszanie reklamacji i uwag do odpowiednich służb naszego przedsiębiorstwa t.j.: – w zakresie zakłóceń w dostawie ciepła do Pogotowia Ciepłowniczego – tel. 993, – w zakresie prawidłowości wystawiania faktur, ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorców do Działu Technicznego – obsługa Odbiorców – tel. +48 578-84-38.

3. Udzielaniem informacji i odpowiedzi dotyczących zasad techniczno-organizacyjnych dostawy ciepła zajmuje się Dział Techniczny – tel. +48 91 578-84-44.