System ciepłowniczy miasta Stargard oparty jest na produkcji ciepła w ciepłowni węglowej będącej własnością PEC Stargard Sp. z o.o. i zakupie ciepła z ciepłowni geotermalnej G-Term Energy Sp. z o.o.

Dane za 2023 rok

Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej w ciepłowni węglowej

0 MW

Ilość kotłów węglowych

0 szt.

Ilość spalonego opału (miału węglowego)

0 Mg

Produkcja energii cieplnej (ciepłownia węglowa)

0 GJ

Zakup ciepła z ciepłowni geotermalnej

0 GJ

Udział energii odnawialnej w systemie ciepłowniczym

0 %

Udział energii z miału węglowego zużytego do wytworzenia ciepła

0 %

Sprzedaż energii cieplnej

0 GJ

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto

0 GJ

Długość sieci cieplnej

0 km

Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych

0 szt.

Parametry czynnika grzewczego w warunkach obliczeniowych (-16 °C)

temperatura
125/70 °C

przepływ
max 1200 m3/h

Ciepłownia PEC Stargard

Struktura sprzedaży ciepła w 2023 roku

71.42%

Budownictwo mieszkaniowe

15.06%

Urzędy i instytucje

(w tym szkolnictwo)

3.39%

Przemysł

10.13%

Pozostali odbiorcy

100%

Ogółem