Z-40/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej od skrzyżowania ul. Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szczecińską do ul. Słonecznej w Stargardzie.

Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2021 r. o godz. ... [czytaj dalej]