Z-30/2024 – Przetarg nieograniczony na dostawę automatyki do węzłów cieplnych

5 lipca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading