Z-31/2024 – Przetarg nieograniczony na dostawę 9 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

4 lipca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-3 – Dokumentacja techniczna

Załączniki 4-6 do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading