Z-52/2023 – przetarg nieograniczony na demontaż istniejących wież oświetleniowych, wykonanie projektu budowlanego i montaż nowych masztów oświetleniowych na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

6 listopada 2023

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 4-7 do SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Zmiana nr 1 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Loading