Z-4/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 4-ch zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej (etap I) w Stargardzie Lc = ~582 m

14 stycznia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.01.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading