Z-45/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynku przy ul. Kochanowskiego 23 Lc=~ 91 m (zadanie a) oraz budynków penitencjarnych BP3, BP3Ł i BP4 na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego przy al. Żołnierza 42 w Stargardzie Lc=~ 127 m (zadanie b).

20 grudnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading