Z-41/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi do trzech budynków mieszkalnych przy ul. 9 Zmechanizowanego Pułku Piechoty w Stargardzie o średnicy od 2 x 139,7/250 mm oraz 139,7+139,7/400 mm do 42,4+42,4/160, Lc=~ 386 m.

16 sierpnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading