Z-40/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie (etap I i II)

27 lipca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ – projekt, przedmiar oraz specyfikacja robót

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading