Z-38/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy infrastruktury zasilania elektroenergetycznego Ciepłowni PEC Sp. z o.o. przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie

12 lipca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załącznik nr 1 – Dokumentacja koncepcyjna „Przebudowa układu zasilania elektroenergetycznego ciepłowni i opis przedmiotu zamówienia na potrzeby SWZ”

Załączniki (2-4) do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading