Z-33/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy toalety ogólnodostępnej polegającej na przystosowaniu pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie

19 czerwca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki (4-6) do SWZ
dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading