Z-3/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę 12 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

13 stycznia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ (4-6)
w wersji edytowalnej

Załączniki 1-3 do SWZ
(dokumentacja techniczna)

Pytania i odpowiedzi z dn. 28.01.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Loading