Z-28/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 8-12 przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie o średnicy od 76,1+76,1/225 mm do 42,4+42,4/160, Lc=~ 236m

2 maja 2023

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading