Z-26/2024 – przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej KAN-THERM

5 czerwca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Loading