Z-26/2023 – Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

19 kwietnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (4-6) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki (1-3) do SWZ
dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading