Z-22/2023 – przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie

3 kwietnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading