Z-15/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Dworcowej 22, Wojska Polskiego 84, Józefa Bema 1, 1a-d oraz Czarnieckiego 12 w Stargardzie

21 kwietnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik (4) do SWZ
dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading