Z-5/2023 – Przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

19 stycznia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.02.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 4-6 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki 1-3 do SWZ
dokumentacja techniczna

ZMIANA NR 1 DO SWZ

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading