Z-48/2023 – przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu

26 września 2023

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Zmiana terminu składania ofert

Loading