Z-47/2023 – przetarg nieograniczony na demontaż istniejących wież oświetleniowych, wykonanie projektu budowlanego i montaż nowych masztów oświetleniowych na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

21 września 2023

Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 4-7 do SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading