Z-45/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego BIO STAR Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie

7 września 2023

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Loading