Z-44/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie remontu bocznicy kolejowej, zlokalizowanej na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie.

23 sierpnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading