Z-42/2023 – przetarg nieograniczony na dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

16 sierpnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-3 do SWZ

 

Załączniki 4-6 do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading