Z-37/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Czarnieckiego 12, Wojska Polskiego 84, Szczecińskiej 146 oraz Bema 6 w Stargardzie

31 sierpnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading