Z-31/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie remontu komina H90, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

24 maja 2023

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-3 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – technologia naprawy

Załącznik nr 5 – dokumentacja fotograficzna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading