Z-29/2023 – przetarg nieograniczony na dostawę 11 500,0 ton miału węglowego

18 maja 2023

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading