Z-28/2024 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu bocznicy kolejowej, zlokalizowanej na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

19 czerwca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Loading