Z-24/2024 – przetarg nieograniczony na dostawę wymienników płytowych

5 kwietnia 2024

Termin składania ofert upływa dnia 23.05.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Loading