Z-15/2024 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2,4,6,8 w Stargardzie o średnicy od 2 x 139,7/225 mm oraz 139,7+139,7/400 mm do 42,4+42,4/160, Lc=~ 371 m

11 marca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – dokumentacja techniczna

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading