Z-14/2024 – Przetarg nieograniczony na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10

22 lutego 2024

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.03.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading