Z-14/2022 – (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA „A”) Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku produkcyjnego przy ul. Usługowej 4 o średnicy 88,9+88,9/250 mm, Lc=~ 234 m oraz przebudowy fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Żybułtowskiej w Stargardzie o średnicy 2 x 273/450 mm, Lc= 29 m.

7 kwietnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-4) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Pytanie i odpowiedź z dnia 11.04.2022 r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 14.04.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading