Z-11/2023 – Przetarg nieograniczony na dostawę wymienników płytowych

23 lutego 2023

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Uzupełnienie przedmiotu zamówienia

Aktualizacja przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Loading