Z-10/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu żelbetowego komina H90, znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6

15 kwietnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Technologia naprawy

Załącznik nr 5 – Dokumentacja fotograficzna

Pytanie i odpowiedź z dn. 27.04.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading