Odbiorcy węgla

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę, zapłatę prosimy uiścić na konto bankowe PEC Stargard

nr konta 41 1240 6292 1111 0011 2006 4196.

W tytule przelewu należy wpisać nr wniosku oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej.

Po uiszczeniu opłaty za węgiel zapraszamy do siedziby PEC Stargard ul. Nasienna 6, celem odbioru faktury za zakupiony węgiel, która umożliwi Pani/Panu odbiór węgla
w wyznaczonym składzie węglowym. Wystawienie faktury jest możliwe po wpłynięciu środków na konto spółki, czyli następnego dnia roboczego po wysłaniu przelewu.

Punkt obsługi klienta czynny w godzinach 8:00 – 14:00.