Komunikat nr 1 dotyczący rekompensaty

30 grudnia 2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., mimo zapewnień, nie otrzyma rekompensaty za obniżenie cen ciepła dla Mieszkańców Stargardu. Decyzję w tej sprawie podjął podmiot Skarbu Państwa Zarządca Rozliczeń SA. w oparciu o interpretację opracowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Brak wypłaty rekompensaty skutkować będzie niestety wzrostem cen za energię cieplną dla Mieszkańców Stargardu. Podjęte od kilku tygodni działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., jak również  starania Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, o zmianę obecnej interpretacji i  przekonania Zarządcy Rozliczeń S.A. do naliczenia rekompensaty nie wpłynęły jak dotychczas na zmianę jego stanowiska.

Tym samym, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmuszone jest od dnia 1 grudnia 2022 r. stosować  ceny i stawki opłat  określone w taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bez rekompensaty.

Tabela opłat dostępna na naszej stronie internetowej: www.pec.stargard.pl.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż gdyby udało się doprowadzić do zmiany niekorzystnej interpretacji stanu prawnego to dokonane zostaną stosowne korekty wystawionych faktur.

Loading