Czasowe obniżenie VAT na ciepło

22 lutego 2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje o okresowym obniżeniu stawki podatku VAT dla Odbiorców na wszystkie składowe dotyczące naliczania opłat za pobierane w tym okresie ciepło, tj.:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku  na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2350) stawka VAT zostaje obniżona    z 23% do 8%,

od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r.   o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 r. poz. 196) stawka VAT zostaje obniżona  do 5%.