Z – 22/2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła węglowego WR10, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Spółka z o.o. w Stargardzie

  Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”   Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:00 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” Miejsce realizacji: Stargard Termin realizacji ustala Więcej…