Z – 22/2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła węglowego WR10, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Spółka z o.o. w Stargardzie

  Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”   Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:00 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” Miejsce realizacji: Stargard Termin realizacji ustala Więcej…

Z – 20/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę 10 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”   Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2019 r. o godz. 11:00 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” Miejsce realizacji: Stargard Termin realizacji ustala się Więcej…

Z – 18/2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej do os. Pyrzyckiego w Stargardzie

UWAGA ! W związku z koniecznością wydania „Decyzji celu publicznego…” dla projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej zmienia się daty wykonania przedmiotu zamówienia: 31.01.2020 r.– Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację,  02.03.2020 r. – Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zgodę na przekazanie placu budowy- pozwolenie na budowę. Ogłoszenie o przetargu Dokumentacja do pobrania: Więcej…