Z – 8/2021 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej od ul. Nasiennej przez Rondo 15 Południk do działki nr geod. 571/15 w Stargardzie

Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2021 r. o godz. ... [czytaj dalej]