Z – 41/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2019 Datacenter

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2020r. o godz. 10:00 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty Miejsce realizacji: Stargard Termin realizacji ustala Więcej…

Z – 27/2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Konopnickiej 8 (etap I), Obrońców Westerplatte 2,4 oraz Obsługi Widzeń na terenie Zakładu Karnego przy al. Żołnierza 42 w Stargardzie

Ogłoszenie Dokumentacja do pobrania: – SWZ – Dokumentacja techniczna – Zadanie 1 – Dokumentacja techniczna – Zadanie 2 – Dokumentacja techniczna – Zadanie 3  – Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej    Informacja z otwarcia ofert    Rozstrzygnięcie postępowania