„Zielony” Certyfikat dla PEC

12 grudnia 2017

Na podstawie przekazanych wskaźników zanieczyszczeń do powietrza Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z siedzibą w Krakowie wyznaczył krotność redukcji podstawowych substancji w odniesieniu do referencyjnej kotłowni węglowej. Otrzymane dane posłużyły do opracowania i wydania certyfikatów PreQurs w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zgodnie z ww. certyfikatem stwierdza się, ze oferowane przez Nasze przedsiębiorstwo ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W dniu 11.12.2017 r. na spotkaniu w siedzibie firmy oficjalnie został przekazany Certyfikat Emisji Budynków. Wręczenia certyfikatu dokonał na ręce Prezesa firmy Andrzeja Haftmana Pan Adolf Mirowski – Prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.